Wykorzystanie narzędzi TIK na historii

Wykorzystanie narzędzi TIK na historii

365 dni
Wszystkie poziomy
0 testów
0 kursantów

ADRESACI: Zainteresowani nauczyciele historii, wychowawcy i nauczyciele  pracujący w szkołach ogólnodostępnych oraz szkołach specjalnych.

CEL: Celem szkolenia jest wyposażenie nauczycieli w umiejętność wykorzystywania nowoczesnych technologii na zajęciach edukacyjnych i rozwijających uzdolnienia uczniów. Ponadto uczestnicy  zdobędą informację na temat  wykorzystywania darmowych zasobów internetowych na lekcjach oraz tworzenie materiałów dydaktycznych.

ZAGADNIENIA:
1. Otwarte Zasoby Edukacyjne
2. Licencje Creative Commons
3. Przykłady ciekawych sposobów wykorzystania TIK na zajęciach edukacyjnych
4. Aplikacje i platformy webowe do tworzenia materiałów dydaktycznych

Program kursu jest pusty
No comment yet! You will be the first to comment.

Add Comment:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.