Wykorzystanie narzędzi TIK na historii

Wykorzystanie narzędzi TIK na historii

3_historia_TIK
27
maj, 2020

ADRESACI: Zainteresowani nauczyciele historii, wychowawcy i nauczyciele  pracujący w szkołach ogólnodostępnych oraz szkołach specjalnych.

CEL: Celem szkolenia jest wyposażenie nauczycieli w umiejętność wykorzystywania nowoczesnych technologii na zajęciach edukacyjnych i rozwijających uzdolnienia uczniów. Ponadto uczestnicy  zdobędą informację na temat  wykorzystywania darmowych zasobów internetowych na lekcjach oraz tworzenie materiałów dydaktycznych.

ZAGADNIENIA:
1. Otwarte Zasoby Edukacyjne
2. Licencje Creative Commons
3. Przykłady ciekawych sposobów wykorzystania TIK na zajęciach edukacyjnych
4. Aplikacje i platformy webowe do tworzenia materiałów dydaktycznych

Course Content

Time: 365 days

Curriculum is empty