Kursy

Wykorzystanie narzędzi TIK w edukacji przedszkolnej.

przedszkole
24
lip, 2020
60,00zł

ADRESACI: Zainteresowani nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej  pracujący w szkołach i przedszkolach ogólnodostępnych oraz szkołach specjalnych.

CEL: Celem szkolenia jest wyposażenie nauczycieli w umiejętność wykorzystywania nowoczesnych technologii na zajęciach edukacyjnych. Ponadto uczestnicy  zdobędą informację na temat  wykorzystywania darmowych zasobów internetowych na lekcjach oraz tworzenie materiałów dydaktycznych. 

ZAGADNIENIA:
1. Otwarte Zasoby Edukacyjne
2. Bezpłatne karty pracy.
3. Przykłady ciekawych sposobów wykorzystania TIK na zajęciach edukacyjnych
4. Aplikacje i platformy  webowe do tworzenia materiałów dydaktycznych

Plan Kursu

Całość:1 lekcja Czas trwania:

MATERIAŁY  0/1

  • 1.