Kursy

Ewaluacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej

PPP ewaluacja
23
lip, 2020
60,00zł

ADRESACI: Zainteresowani nauczyciele pedagodzy, dyrektorzy,wychowawcy  pracujący w szkołach ogólnodostępnych oraz szkołach specjalnych.

CEL: Celem szkolenia jest wyposażenie nauczycieli w umiejętność ewaluacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz prowadzenia jej dokumentacji.

ZAGADNIENIA:

1. Przepisy prawa oświatowego.
2. Konstruowanie IPET oraz WOPFU- przykładowe materiały.
3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna online.

Plan Kursu

Całość: Czas trwania:

MATERIAŁY  0/9

  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
  • 5.
  • 6.
  • 7.
  • 8.
  • 9.