Kursy

Ewaluacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej

PPP ewaluacja
23
lip, 2020
70,00zł

ADRESACI: Zainteresowani nauczyciele pedagodzy, dyrektorzy,wychowawcy  pracujący w szkołach ogólnodostępnych oraz szkołach specjalnych.

CEL: Celem szkolenia jest wyposażenie nauczycieli w umiejętność ewaluacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz prowadzenia jej dokumentacji.

ZAGADNIENIA:

1. Przepisy prawa oświatowego.

2. Ewaluacja pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

3. Przykładowy arkusz analizy- jak go skonstruować?

4. Analiza efektywności podejmowanych działań w zakresie IPET i WOPFU oraz ewaluacja zakresu i sposobu dostosowań.

.

Plan Kursu

Całość:2 lekcje Czas trwania:

MATERIAŁY  0/2

  • 1.
  • 2.