Kursy

Narzędzia/generatory do tworzenia materiałów edukacyjnych i kart pracy.

5_generatory
28
maj, 2020
50,00zł

https://vimeo.com/426292997ADRESACI: Zainteresowani nauczyciele przedmiotów humanistycznych i ścisłych, wychowawcy i nauczyciele wczesnoszkolni  pracujący w szkołach ogólnodostępnych oraz szkołach specjalnych.

CEL: Celem szkolenia jest wyposażenie nauczycieli w umiejętność wykorzystywania nowoczesnych technologii do przygotowywania kart pracy, gier planszowych i materiałów edukacyjnych.

ZAGADNIENIA:

1. Otwarte Zasoby Edukacyjne.
2. Przykłady bezpłatnych narzędzi do tworzenia gier edukacyjnych.
3. Generatory do konstruowania kart pracy.

Plan Kursu

Całość:1 lekcja Czas trwania:

MATERIAŁY  0/1

  • 1.