Kursy

Organizacja zajęć rewalidacyjnych

5_rewalidacja
29
wrz, 2021
60,00zł

ADRESACI: Zainteresowani nauczyciele przedszkoli, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, dyrektorzy, wychowawcy i nauczyciele  pracujący w szkołach ogólnodostępnych i szkołach specjalnych.

CEL: Celem szkolenia jest wyposażenie nauczycieli w wiedzę na temat organizacji zajęć rewalidacyjnych i narzędzi TIK, które warto wykorzystać przy organizacji tych zajęć.

ZAGADNIENIA:

1. Zasady organizacji zajęć rewalidacyjnych.
2. Planowanie pracy z uczniem na zajęciach rewalidacyjnych.
3. Narzędzia TIK do przygotowania ćwiczeń i materiałów edukacyjnych oraz zestawy gotowych ćwiczeń i kart pracy.
4. Sposoby dokumentowania pracy rewalidatora, w tym programy zajęć rewalidacyjnych.

 

 

Plan Kursu

Całość:2 lekcje Czas trwania:

MATERIAŁY  0/2

  • 1.
  • 2.