Kursy

Podsumowanie awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego- sprawozdanie i prezentacja wymagań egzaminacyjnych.

11_awans_mianowany
28
maj, 2020
70,00zł

ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele pedagodzy, dyrektorzy,wychowawcy  pracujący w przedszkolach, poradniach,  szkołach ogólnodostępnych oraz szkołach specjalnych realizujący staż na stopień nauczyciela mianowanego.

CEL: Celem szkolenia jest wyposażenie nauczycieli w wiedzę na temat realizacji i spełnienia wymagań egzaminacyjnych w sprawozdaniu. Ponadto kursanci dowiedzą się w jaki sposób przygotować prezentację wymagań  i jak przygotować się do egzaminu.

ZAGADNIENIA:

1. Informacje dotyczące zakończenia stażu.
2. Dokumentacja stażu.
3. Przykładowe sprawozdanie z realizacji stażu.
4. Organizacja egzaminu i przygotowanie prezentacji spełnienia wymagań.

Plan Kursu

Całość:3 lekcje Czas trwania:

MATERIAŁY  0/3

  • 1.
  • 2.
  • 3.