Kursy

Podsumowanie awansu zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego – sprawozdanie i prezentacja wymagań kwalifikacyjnych.

12_awans_dyplomowany
28
maj, 2020
70,00zł

ADRESACI: Zainteresowani nauczyciele pedagodzy, dyrektorzy,wychowawcy  pracujący w przedszkolach, poradniach,  szkołach ogólnodostępnych oraz szkołach specjalnych realizujący staż na stopień nauczyciela dyplomowanego.

CEL: Celem szkolenia jest wyposażenie nauczycieli w wiedzę na temat realizacji i spełnienia wymagań kwalifikacyjnych w sprawozdaniu. Ponadto kursanci dowiedzą się w jaki sposób przygotować  opis i analizę wybranych wymagań  i jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej.

ZAGADNIENIA:

1. Informacje dotyczące zakończenia stażu.

2. Dokumentacja stażu.

3. Przykładowe sprawozdanie z realizacji stażu.

4. Przykładowy opis i analiza wymagań kwalifikacyjnych.

Plan Kursu

Całość:3 lekcje Czas trwania:

MATERIAŁY  0/3

  • 1.
  • 2.
  • 3.