Kursy

Podsumowanie awansu zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego – sprawozdanie i prezentacja wymagań kwalifikacyjnych.

12_awans_dyplomowany
28
Maj, 2020
70,00zł

ADRESACI: Zainteresowani nauczyciele pedagodzy, dyrektorzy,wychowawcy  pracujący w przedszkolach, poradniach,  szkołach ogólnodostępnych oraz szkołach specjalnych realizujący staż na stopień nauczyciela dyplomowanego.

CEL: Celem szkolenia jest wyposażenie nauczycieli w wiedzę na temat realizacji i spełnienia wymagań kwalifikacyjnych w sprawozdaniu. Ponadto kursanci dowiedzą się w jaki sposób przygotować  opis i analizę wybranych wymagań  i jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej.

ZAGADNIENIA:

1. Otwarte Zasoby Edukacyjne z materiałami edukacyjnymi.
2. Przykłady ciekawych sposobów wykorzystania TIK na zajęciach edukacyjnych.
3. Aplikacje i platformy webowe do tworzenia interaktywnych materiałów dydaktycznych.
4. Generatory do tworzenia kart pracy, gier i materiałów edukacyjnych.

Plan Kursu

Całość:3 lekcje Czas trwania:

MATERIAŁY  0/3

  • 1.
  • 2.
  • 3.