Kursy

Praca z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim

niepełnosprawnośc głeboka
19
styczeń, 2021
60,00zł

ADRESACI: Zainteresowani nauczyciele przedszkoli, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, dyrektorzy, wychowawcy i nauczyciele  pracujący w szkołach ogólnodostępnych i szkołach specjalnych.

CEL: Celem szkolenia jest wyposażenie nauczycieli w wiedzę na temat organizacji zajęć rewalidacyjno-wychowawczych i metod pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.

ZAGADNIENIA:

1. Zasady organizacji zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
2. Dokumentacja zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. .
3. Metody pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.
4. Narzędzia TIK w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością głęboką.

Plan Kursu

Całość:1 lekcja Czas trwania:

MATERIAŁY  0/1

  • 1.