Kursy

Programy i aplikacje do tworzenia interaktywnych quizów.

25_quizy
28
maj, 2020
50,00zł

ADRESACI: Zainteresowani nauczyciele przedszkoli, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, dyrektorzy, wychowawcy i nauczyciele  pracujący w szkołach ogólnodostępnych oraz szkół specjalnych.

CEL: Celem szkolenia jest wyposażenie nauczycieli w umiejętność wykorzystywania aplikacji do konstruowania dostosowanych testów, quizów i sprawdzianów.

ZAGADNIENIA: 

1. Aplikacje do tworzenia testów i quizów.
2. Aplikacje do tworzenia zwizualizowanych testów i quizów.
3. Programy do konstruowania sprawdzianów i zadań domowych.

 

Plan Kursu

Całość:1 lekcja Czas trwania:

MATERIAŁY  0/1

  • 1.