Kursy

Programy i aplikacje do tworzenia map myśli.

21_grafika
28
maj, 2020
50,00zł

ADRESACI: Zainteresowani nauczyciele przedszkoli, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, dyrektorzy, wychowawcy i nauczyciele  pracujący w szkołach ogólnodostępnych oraz szkół specjalnych.

CEL: Celem szkolenia jest wyposażenie nauczycieli w umiejętność wykorzystywania aplikacji do konstruowania map myśli.

ZAGADNIENIA:

1. Aplikacje do tworzenia map myśli.
2. Programy pozwalające na tworzenie i współtworzenie map myśli.
3. Dobre praktyki w wykorzystaniu map myśli w projektach i podczas zajęć edukacyjnych.

Plan Kursu

Całość:1 lekcja Czas trwania:

lekcja1  0/1

  • 1.