Kursy

Zdalne lekcje na platformie G Suite.

20_GSuite
28
maj, 2020
50,00zł

ADRESACI: Zainteresowani nauczyciele przedszkoli, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, dyrektorzy, wychowawcy i nauczyciele  pracujący w szkołach ogólnodostępnych i szkołach specjalnych.

CEL: Celem szkolenia jest wyposażenie nauczycieli w wiedzę na temat narzędzi  Google oraz organizacji zajęć na platformie G Suite i pracy z aplikacjami.

ZAGADNIENIA:

1. Ogólne zasady pracy na dysku Google.
2. Zasady korzystania z platformy G Suite.
3. Zastosowanie poszczególnych aplikacji na platformie Google.
4. Planowanie i organizacja lekcji na platformie Classroom.

Plan Kursu

Całość:1 lekcja Czas trwania:

MATERIAŁY  0/1

  • 1.