Webinary

ADRESACI: Zainteresowani nauczyciele szkół i przedszkoli, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, dyrektorzy, wychowawcy i nauczyciele  pracujący w szkołach ogólnodostępnych oraz szkół specjalnych.
 
CEL: Celem szkolenia jest wyposażenie nauczycieli w wiedzę, dotyczącą stosowania aktywnych metod pracy na zajęciach edukacyjnych oraz zajęciach terapeutycznych.
 
ZAGADNIENIA:
1. Charakterystyka wybranych metod aktywizujących.
2. Narzędzia TIK umożliwiające pracę wybraną metodą.
3. Metodyczne wskazówki i przykłady dobrych praktyk.

 

 
PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA UCZESTNICY:
1.Poznają różne metody pracy z dzieckiem,
2. Nauczą się, jak zastosować gry i zabawy stymulujące rozwój dziecka.
3. Dowiedzą się jak rozbudzać kreatywność dzieci.
4. Uzyskają wiedzę niezbędną do spełnienia wybranych  wymagań na wyższy stopień awansu zawodowego.
4. Uzyskają zaświadczenie ukończenia szkolenia.