Webinary

plakat karty pracy
    1. ADRESACI: Zainteresowani nauczyciele szkół i przedszkoli, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, dyrektorzy, wychowawcy.
CEL: Celem szkolenia jest pokazanie, w jaki sposób tworzyć materiały edukacyjne na zajęcia rewalidacyjne z wykorzystaniem bezpłatnych platform.oraz generatorów.
 
ZAGADNIENIA:

1. Omówienie poszczególnych dysfunkcji.

2. Propozycja ćwiczeń.

3. Platformy do tworzenia materiałów edukacyjnych. 

  1. 4. Generatory do przygotowania kart pracy.
 
PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA UCZESTNICY:
1. Dowiedzą się, jak usprawniać uczniów w zakresie percepcji wzrokowej, percepcji słuchowej, orientacji przestrzennej, motoryki.
2. Zapoznają się z przykładowymi rodzajami ćwiczeń usprawniającymi poszczególne deficyty rozwojowe.
3. Poznają narzędzia do tworzenia zindywidualizowanych kart pracy.
4. Uzyskają zestaw aplikacji i programów.
4. Otrzymają zaświadczenie ukończenia szkolenia.