Webinary

Awans zawodowy nauczycieli

 1.  

 2. ADRESACI: Zainteresowani dyrektorzy, specjaliści i nauczyciele szkół i przedszkoli na ścieżce awansu zawodowego. Opiekunowie stażu i mentorzy.

   

   ZAGADNIENIA:

   

   

  1.ABC awansu na nowych i starych zasadach.

  2. Monitorowanie ścieżki rozwoju zawodowego nauczyciela, na nowych i starych zasadach.
  3. Sprawozdanie z realizacji wymagań za okres stażu na starych zasadach.
  4.Dokumentacja przebiegu stażu i przygotowania się do zawodu oraz okresu przepracowania.
  5. Prezentacja dorobku zawodowego.
  6. Przedstawienie teczek nauczyciela na ścieżce awansu- kompletna dokumentacja i wsparcie na scieżce awansy na starych i nowych zasdach.

  1. W RAMACH PŁATNYCH MATERIAŁÓW OTRZYMASZ :
  1. Teczka – Awans zawodowy w praktyce na starych zasadach. Zawartość:

   

  1. Plan awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.
  2. Sprawozdanie z przebiegu stażu na stopień nauczyciela  mianowanego.
  3. Sprawozdanie  z przebiegu stażu na stopień nauczyciela  dyplomowanego.
  4. Generatory- jak wykorzystać na scieżce awansu zawodowego.
  5. Wykorzystanie TIK w trakcie awansu.
  6. Metody aktywizujące- opis i dobre praktyki.
  7. Prezentacja wybranego wymagania na stopień nauczyciela dyplomowanego.
  8. Prezentacja dorobku zawodowego na stopień nauczyciela  mianowanego- dobre praktyki.
  9. Szablony gotowych prezentacji.
  10. Opiekun stażu i jego zadania.
  11. Przykładowy opis i analiza wybranego wymagania na stopień nauczyciela dyplomowanego.
  12. Przykładowe pytania, które mogą paść w czasie komisji.
  13. Przykładowe zadanie do rozwiązania- problemy.
  14. Podsumowanie awansu- komisje i dokumentacja.
  15. Przykładowa opinia o odbywającym staż na stopień nauczyciela mianowanego.
  16. Karta obserwacji dla opiekuna i innych nauczycieli,  zajęć prowadzonych przez nauczyciela odbywającego staż.
  17. Plan i arkusz współpracy opiekuna i nauczyciela w awansie.Przykładowe aktywności.
  18. Wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego i egzaminacyjnego.
  19. Doskonalenie zawodowe: Niezbędnik informacyjny nauczyciela na ścieżce awansu.

  2. Teczka – Awans zawodowy w praktyce na nowych zasadach. Zawartość:  

  1. Przepisy- najważniejsze informacje. ABC awansu zawodowego.
  2. Kalendarz aktywności dla nauczyciela dyplomowanego w okresie przepracowania, który pomoże zaplanować realizację wymagań.
  3. Kalendarz aktywności  w okresie przygotowania do zawodu dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego na nowych zasadach.
  4. Monitorowanie przebiegu rozwoju zawodowego i realizacji wymagań egzaminacyjnych na nowych zasadach.
  5. Wykorzystywanie generatorów do tworzenia zindywidualizowanych i dostosowanych materiałów edukacyjnych. 
  6. Wykorzystywanie TIK na ścieżce awansu zawodowego.
  7. Wykorzystywanie metod aktywizujących ucznia- opisy, przykłady i dobre praktyki.
  8. Prezentacja dorobku na dyplomowanego po nowemu. Dobre rady i przykładowe prezentacje.
  9. Mentor i jego zadania. 
  10. Ewaluacja pracy nauczyciela- narzędzi TIK.
  11. Przykładowe pytania na egzamin. 
  12. Przykładowe zadanie do rozwiązania- problem na egzamin.
  13. Podsumowanie awansu po nowemu- komisje, egzamin i dokumentacja.
  14. Przykładowa opinia mentora na temat nauczyciela przygotowującego się do zawodu.
  15. Karta monitoringu i planowania współpracy mentora z nauczycielem.
  16. Doskonalenie zawodowe: Niezbędnik informacyjny nauczyciela na ścieżce awansu.
  17. Wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego i kwalifikacyjnego na nowych zasadach.
  18. Opis wybranego wymagania na stopień nauczyciela dyplomowanego- 4 strony.

   

  3. Certyfikat.
   
   KOSZT TECZEK: 

  Awans zawodowy w praktyce na starych zasadach – 90 zł 

  Awans zawodowy w praktyce na nowych zasadach – 95 zł 

  DATA:

  7  marca 2023 r., godz. 19.00

  CZAS TRWANIA:

  19.00-20.30

 •