Webinary

SPRAWOZDANIA PEDAGOGA SPECJALNEGO


 1. ADRESACI: Zainteresowani dyrektorzy, specjaliści i nauczyciele szkół i przedszkoli.

   

   ZAGADNIENIA:

   

  1. Sprawozdanie z pracy pedagoga specjalnego.
  2. Ewaluacja IPET.
  3. Wielospecjalistyczne oceny poziomu funkcjonowania ucznia – WOPFU.
  4. Oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  5. Narzędzia do ewaluacji pracy pedagoga specjalnego.

  1. Rozdział 1 Sprawozdanie z pracy pedagoga specjalnego.
   Rozdział 2 Ewaluacja IPET.
   Rozdział 3  Wielospecjalistyczne oceny poziomu funkcjonowania ucznia – WOPFU.
   Rozdział 4 Oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
   Rozdział 5  Oceny efektywności zajęć rewalidacyjnych.
   Rozdział 6 Przykładowa ocena opisowa.
   Rozdział 6 Narzędzia do ewaluacji pracy pedagoga specjalnego.
   
  W RAMACH PŁATNYCH MATERIAŁÓW OTRZYMASZ :
  1. Kompletne sprawozdanie pedagoga specjalnego za I półrocze.
  2. Wypełnione arkusze ewaluacji IPET.
  3. WOPFU – wypełnione arkusze.
  4. Przykładowe arkusze oceny efektywności udzielanej PPP..
  5. Przykładowe arkusze oceny efektywności zajęć rewalidacyjnych.
  6. Przykładowa ocena opisowa.
  7. Zestaw narzędzi do ewaluacji pracy pedagoga specjalnego.
  8. Karty do ewaluacji  dla uczniów
  6. Certyfikat.
   
   
   

  KOSZT MATERIAŁÓW: 90 zł 

  DATA:

  4  stycznia 2023 r., godz. 19.00

  CZAS TRWANIA:

  19.00-20.00

 •