Webinary

Jak napisać ocenę efektywności?

 1.  

 2. ADRESACI: Zainteresowani dyrektorzy, specjaliści i nauczyciele szkół i przedszkoli.

   

   CEL:

   

  Celem szkolenia jest wyposażenie nauczycieli w wiedzę na temat sposobów konstruowania ocen efektywności zajęć rewalidacyjnych i zajęć w ramach PPP. 
   

  DATA:

  31  maja 2023 r., godz. 19.00

  CZAS TRWANIA:

  19.00-19.40

  Szkolenie jest BEZPŁATNE