Webinary

DLA KOGO:

Nauczyciele, pedagodzy, dyrektorzy, wychowawcy  pracujący w szkołach ogólnodostępnych oraz szkołach specjalnych.

 

PLAN SZKOLENIA:

1. Przepisy prawa oświatowego.

2. Ewaluacja pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
3. Przykładowy arkusz analizy- jak go skonstruować?
4. Analiza efektywności podejmowanych działań w zakresie IPET i WOPFU oraz ewaluacja zakresu i sposobu dostosowań.
5. Przykładowa dokumentacja- jak ją przygotować?

 

CO OTRZYMASZ:

1. Praktyczne wskazówki, dotyczące prowadzenia zajęć z wykorzystaniem treningu umiejętności społecznych.

2, Przykładowe arkusze ewaluacyjne.

3. Zestaw narzędzi do ewaluacji.

3. Certyfikat.