Awans zawodowy – podsumowanie stażu

ADRESACI: Zainteresowani nauczyciele szkół i przedszkoli.
CEL: celem szkolenia jest wyposażenie nauczycieli w wiedzę na temat realizacji i spełnienia wymagań kwalifikacyjnych w sprawozdaniu. Ponadto kursanci dowiedzą się w jaki sposób przygotować opis i analizę wybranych wymagań i jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej.

 

ZAGADNIENIA:

1. Informacje dotyczące zakończenia stażu.
2. Dokumentacja stażu.
3. Przykładowy szablon sprawozdania z realizacji stażu.
4. Przykładowy opis i analiza wymagań kwalifikacyjnych.
5. Przykładowa opinia opiekuna stażu.
6. Dobre rady dotyczące przebiegu rozmowy i egzaminu. (Przykładowe pytania, problemy itd.).

 

 PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA UCZESTNICY:
1 .Dowiedzą się  jakie działania podjąć, kończąc staż.
2..Otrzymają zestaw gotowych materiałów – szablony sprawozdań, przykładowe pytania i problemy.
3. Uzyskają zaświadczenie ukończenia szkolenia.