Zajęcia rewalidacyjne – webinar

ADRESACI: Zainteresowani nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej  pracujący w szkołach i przedszkolach ogólnodostępnych oraz szkołach specjalnych.


CEL: Celem szkolenia jest wyposażenie nauczycieli w wiedzę dotyczącą organizacji zajęć rewalidacyjnych,  prowadzenia dokumentacji  oraz zasad pracy. Ponadto uczestnicy otrzymają zestaw materiałów do pracy z uczniem


ZAGADNIENIA:

1. Przepisy i zasady organizowania zajęć rewalidacyjnych.

2. Metodyka pracy.

3. Praktyczne wskazówki i przykłady dobrych praktyk.

4. Zestawy gotowych ćwiczeń.


 PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA UCZESTNICY:
1 .Dowiedzą się  jakie zajęcia rewalidacyjne zorganizować dla uczniów z różnymi deficytami i niepełnosprawnościami.
2. Poznają zasady pracy z uczniem.
3. Dowiedzą się jakie ćwiczenia przygotować na zajęcia.
4.Otrzymają zestaw gotowych materiałów – ćwiczeń.
4. Uzyskają zaświadczenie ukończenia szkolenia.