Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego

 1. CEL: Celem szkolenia jest wyposażenie nauczycieli w wiedzę na temat przebiegu ścieżki  awansu zawodowego na nowych zasadach.

PLAN SZKOLENIA:

1. Rozpoczęcie okresu przepracowania i uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego.
2. Uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego przez nauczycieli – przepisy przejściowe.
3. Omówienie wymagań      

4. Planowanie działań.

 

MATERIAŁY:

 • 1.Przykładowy kalendarz aktywności nauczyciela w czasie ścieżki awansu zawodowego.
  2. Przykłady realizacji wymagań.
  3. Dobre praktyki dotyczące realizacji wymagań. 
  4. Prezentacja 
  5. Certyfikat 
   
  DATA: 
   
  8 września, godz. 19.00

........................