Webinaria

Jak napisać sprawozdanie i z łatwością zdać egzamin?

Plan szkolenia:

1. Informacje na temat podsumowania stażu na stopień nauczyciela mianowanego i przygotowania niezbędnej dokumentacji.

2. Wskazówki dotyczące konstruowania sprawozdania.Uczestnicy otrzymają przykładowe sprawozdanie do edycji.

3. Prezentacja dorobku zawodowego i wskazówki dotyczące tego jak zaprezentować się przed komisją.  Uczestnicy otrzymają przykładową prezentację do edycji.

4. Informacje i dobre praktyki dotyczące przebiegu egzaminu. Omówienie przykładowych problemów do rozwiązania w oparciu o przepisy prawa, pytań oraz zadań do wykonania. Uczestnicy otrzymają opracowane przykładowe pytania i problemy wraz z przykładowymi odpowiedziami.

5. Wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego.

 
Data:

31 maja 2024 r.
Godzina:
18.00

KOSZT: 99 zł wraz z materiałami (gotowe sprawozdanie do edycji, szablon prezentacji, pytania i problemy wraz z odpowiedziami)