Webinaria

Organizacja zajęć rewalidacyjnych

Plan webinaru:
.
1.  Akty prawne.
2. Dokumentacja zajęć rewalidacyjnych.
3. Obszary wsparcia uczniów podczas zajęć. 
4. Program zajęć rewalidacyjnych i ocena efektywności tych zajęć.
 
 

Data:
19 września 2023 r.
Czas:
19.00-20.00

 WEBINAR JEST BEZPŁATNY