Szkolenia Rad Pedagogicznych

DLA RAD PEGAGOGICZNYCH

Poznaj specjalną ofertę szkoleń
SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE

Propozycja szkoleń Rad Pedagogicznych z zakresu pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Nasze szkolenia charakteryzują się się łączeniem merytorycznej wiedzy z praktycznym podejściem do pracy z dzieckiem ze SPE.

Microsoft 365

Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak zorganizować edukację zdalną z wykorzystaniem Microsoft 365 i Microsoft Teams, jak współpracować w chmurze i jak obsługiwać dostępne aplikacje, skorzystaj z naszej oferty.

ZADADNIENIA:

1. Zasady korzystania z platformy Microsoft 365.

2. Zastosowanie poszczególnych aplikacji takich jak Teams, OneNote, Forms, OneDrew i Stream i Sway.

3. Planowanie i prowadzenie lekcji na platformie.

4. Organizacja zebrań z rodzicami oraz rad pedagogicznych z wykorzystaniem Teams.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

 

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna.
Szkolenie z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego. Wzory dokumentów oraz praktyczne wskazówki.

2. Zespół Aspergera.
Szkolenie, podczas którego omówiona zostanie specyfika funkcjonowania osób z zespołem Aspergera oraz podane zostaną wskazówki do pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu.

3. Awans zawodowy nauczycieli.
Przepisy, wymagania, dokumentacja i praktyczne wskazówki dla nauczycieli.

4. Kompetencje kluczowe.
Metody aktywizujące w rozwijaniu kompetencji kluczowych u uczniów szkoły podstawowej.

5. Wykorzystanie interaktywnej tablicy na zajęciach z uczniami.
Szkolenia warsztatowe dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolne, nauczycieli przedmiotów humanistycznych oraz nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, pokazujące jak tworzyć materiały edukacyjne na tablicę interaktywną oraz jak wykorzystywać bezpłatne zasoby internetowe.

6. Tworzenie interaktywnych zadań dla uczniów.
Szkolenie warsztatowe, podczas którego nauczyciele nauczą się tworzyć interaktywne zadania, dostosowane do konkretnej grupy uczniów. Do konstruowania cyfrowych ćwiczeń wykorzystają bezpłatne aplikacje i strony internetowe.

7. Szybki sposób na przygotowanie zindywidualizowanych kart pracy.
Szkolenie warsztatowe z wykorzystania bezpłatnych generatorów do tworzenia zindywidualizowanych kart pracy.

8. Interaktywne quizy angażujące uczniów.
Szkolenie warsztatowe, podczas którego nauczyciele nauczą się konstruować interaktywne quizy, ankiety i sprawdziany na bezpłatnych portalach internetowych i aplikacja mobilnych.

9. Nieszablonowe sposoby na prezentowanie informacji.
Do stworzenia oryginalnej i zapadającej w pamięć prezentacji warto wykorzystać programy inne niż Power Point. Prowadzące zaprezentują łatwe i bezpłatne aplikacje webowe, w których przygotowanie prezentacji jest intuicyjne i szybkie.

10. Wykorzystanie aplikacji edukacyjnych na tablecie i smartfonie.
Nauczanie z wykorzystanie tabletów i smartfonów jest nie tylko atrakcyjne dla uczniów, ale także angażujące i efektywne. Dlatego warto, aby nauczyciele znali wartościowe, edukacyjne aplikacje i potrafili je wykorzystywać na zajęciach.

11. Programowanie dla klas 1-3 offline, z wykorzystaniem komputerów i robotów.

12. Programowanie dla klas 4-8 offline, z wykorzystaniem komputerów i robotów.
Pod tematami przycisk zamów szkolenie i link do formularza kontaktowego.