Szkolenia Rad Pedagogicznych

DLA RAD PEGAGOGICZNYCH

Poznaj specjalną ofertę szkoleń
SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE

Propozycja szkoleń Rad Pedagogicznych z zakresu pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Nasze szkolenia charakteryzują się się łączeniem merytorycznej wiedzy z praktycznym podejściem do pracy z dzieckiem ze SPE.

Microsoft 365

Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak zorganizować edukację zdalną z wykorzystaniem Microsoft 365 i Microsoft Teams, jak współpracować w chmurze i jak obsługiwać dostępne aplikacje, skorzystaj z naszej oferty.

ZADADNIENIA:

1. Zasady korzystania z platformy Microsoft 365.

2. Zastosowanie poszczególnych aplikacji takich jak Teams, OneNote, Forms, OneDrew i Stream i Sway.

3. Planowanie i prowadzenie lekcji na platformie.

4. Organizacja zebrań z rodzicami oraz rad pedagogicznych z wykorzystaniem Teams.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

 

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna.
Szkolenie z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego. Wzory dokumentów oraz praktyczne wskazówki.

2. Zespół Aspergera.
Szkolenie, podczas którego omówiona zostanie specyfika funkcjonowania osób z zespołem Aspergera oraz podane zostaną wskazówki do pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu.

3. Awans zawodowy nauczycieli.
Przepisy, wymagania, dokumentacja i praktyczne wskazówki dla nauczycieli.

4. Kompetencje kluczowe.
Metody aktywizujące w rozwijaniu kompetencji kluczowych u uczniów szkoły podstawowej.

5. Wykorzystanie interaktywnej tablicy na zajęciach z uczniami.
Szkolenia warsztatowe dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolne, nauczycieli przedmiotów humanistycznych oraz nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, pokazujące jak tworzyć materiały edukacyjne na tablicę interaktywną oraz jak wykorzystywać bezpłatne zasoby internetowe.

6. Tworzenie interaktywnych zadań dla uczniów.
Szkolenie warsztatowe, podczas którego nauczyciele nauczą się tworzyć interaktywne zadania, dostosowane do konkretnej grupy uczniów. Do konstruowania cyfrowych ćwiczeń wykorzystają bezpłatne aplikacje i strony internetowe.

7. Szybki sposób na przygotowanie zindywidualizowanych kart pracy.
Szkolenie warsztatowe z wykorzystania bezpłatnych generatorów do tworzenia zindywidualizowanych kart pracy.

8. Interaktywne quizy angażujące uczniów.
Szkolenie warsztatowe, podczas którego nauczyciele nauczą się konstruować interaktywne quizy, ankiety i sprawdziany na bezpłatnych portalach internetowych i aplikacja mobilnych.

9. Nieszablonowe sposoby na prezentowanie informacji.
Do stworzenia oryginalnej i zapadającej w pamięć prezentacji warto wykorzystać programy inne niż Power Point. Prowadzące zaprezentują łatwe i bezpłatne aplikacje webowe, w których przygotowanie prezentacji jest intuicyjne i szybkie.

10. Wykorzystanie aplikacji edukacyjnych na tablecie i smartfonie.
Nauczanie z wykorzystanie tabletów i smartfonów jest nie tylko atrakcyjne dla uczniów, ale także angażujące i efektywne. Dlatego warto, aby nauczyciele znali wartościowe, edukacyjne aplikacje i potrafili je wykorzystywać na zajęciach.

11. Programowanie dla klas 1-3 offline, z wykorzystaniem komputerów i robotów.

12. Programowanie dla klas 4-8 offline, z wykorzystaniem komputerów i robotów.
Pod tematami przycisk zamów szkolenie i link do formularza kontaktowego.

Na naszej platformie Szkolenia Specjalni znajdziesz starannie opracowane kursy, które podniosą Twoje kompetencje i usprawnią codzienną pracę. Oferujemy profesjonalne szkolenie dla rady pedagogicznej, które koncentruje się na pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych i emocjonalnych. Prowadzimy również warsztaty z wykorzystania nowoczesnych programów i narzędzi AI w codziennej pracy z dziećmi. Proponowane przez nas materiały będą idealnym wyborem dla nauczycieli i pedagogów specjalnych, którzy poszukują skutecznych narzędzi do swojego rozwoju zawodowego i tym samym do podniesienia jakości kształcenia najmłodszych. Zobacz, czym jeszcze wyróżnia się nasza oferta!

Najważniejsze zalety szkoleń dla rad pedagogicznych z platformy Szkolenia Specjalni

Proponowane przez nas kursy powstały z myślą o indywidualnych potrzebach nauczycieli i uczniów, szczególnie w zakresie edukacji dzieci z niepełnosprawnościami lub specjalnymi potrzebami. Każde szkolenie rady pedagogicznej wyróżnia się starannym opracowaniem i dużą ilością praktycznych materiałów, które wykorzystasz podczas lekcji lub do swojego rozwoju zawodowego. Oprócz tego skupiamy się na nowoczesnych technologiach, które pozwalają na tworzenie wartościowych i atrakcyjnych materiałów edukacyjnych. Nasze szkolenie rad pedagogicznych charakteryzuje się takimi zaletami jak:

– dostosowanie do aktualnych wyzwań edukacyjnych — proponowane materiały są regularnie aktualizowane i wzbogacane o nowe informacje,
– przydatne narzędzia — rada pedagogiczna podczas szkolenia poznaje funkcjonalne narzędzia, które może od razu zastosować w swojej codziennej pracy,
– rozwój umiejętności wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji (takich jak AI),
– przykłady tworzenia interaktywnych quizów i opracowywania programów lekcji,
– dostępność online, co pozwala na wzięcie udziału w szkoleniach dla rad pedagogicznych niezależnie od miejsca zamieszkania.

Tematyka naszych kursów zmienia się w zależności od aktualnych potrzeb nauczycieli, pedagogów specjalnych i uczniów. Skupiamy się przede wszystkim na edukacji dzieci z niepełnosprawnościami lub specjalnymi potrzebami (takimi jak spektrum autyzmu czy zespół Aspergera). Ponadto zapewniamy wiele praktycznych porad w zakresie zawodowego awansu i stałego rozwijania kompetencji rady pedagogicznej. Nasze szkolenia to również ogromna wiedza dotycząca wykorzystania nowoczesnych technologii w codziennej pracy tak, aby skutecznie podnieść jakość kształcenia uczniów.

Dla kogo nasze szkolenia będą godnym uwagi rozwiązaniem?

Kursy i webinary oferowane na naszej stronie Szkolenia Specjalni będą wartościowe dla nauczycieli, pedagogów specjalnych i innych członków rad pedagogicznych, którym zależy na rozwijaniu swoich kompetencji i lepszym rozumieniu uczniów ze specjalnymi potrzebami. To również godna uwagi propozycja dla osób, które chciałyby dowiedzieć się, jak cenić i docenić swoją pracę, aby zyskać większą satysfakcję z wykonywanych obowiązków. Podczas szkoleń skupiamy się nie tylko na wiedzy teoretycznej, ale przede wszystkim na praktyce i korzystaniu z konkretnych narzędzi oraz technik. Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą!