Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego – stare zasady

PLAN SZKOLENIA

1. Informacje na temat podsumowania stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego i przygotowania niezbędnej dokumentacji.

2. Wskazówki dotyczące konstruowania sprawozdania. Uczestnicy otrzymają przykładowe sprawozdanie do edycji.

3. Wskazówki i dobre praktyki dotyczące przygotowania opisu i analizy 2 wybranych wymagań. Uczestnicy otrzymają przykładowy opis jednego wymagania do edycji.

4. Prezentacja dorobku zawodowego i wskazówki dotyczące tego jak zaprezentować się przed komisją. Uczestnicy otrzymają rozpisane przykładowe wskazówki prezentacji ustnej wybranego wymagania.

5. Informacje i dobre praktyki dotyczące przebiegu rozmowy. Omówienie przykładowych problemów do rozwiązania w oparciu o przepisy prawa i przykładowych pytań.  Uczestnicy otrzymają pakiet przykładowych pytań i problemów wraz z przykładowymi odpowiedziami.

6. Wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego. Uczestnicy otrzymają przykładowy wzór wniosku.

Data:

31 maja 2024 r.

Godzina:
20.00

KOSZT: 99 zł wraz z materiałami (przykładowy opis i analiza wymagania do edycji, opracowane przykładowe pytania i problemy z przykładowymi odpowiedziami, wniosek do wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego, zaświadczenie akredytowanego niepublicznego ośrodka doskonalenia nauczycieli)