Awans zawodowy nauczyciela stażysty -konstruowanie planu rozwoju zawodowego i ścieżki awansu.

Awans zawodowy nauczyciela stażysty -konstruowanie planu rozwoju zawodowego i ścieżki awansu.

180 dni
Wszystkie poziomy
0 testów
9 kursantów

ADRESACI: Zainteresowani nauczyciele pedagodzy, dyrektorzy,wychowawcy  pracujący w przedszkolach, poradniach,  szkołach ogólnodostępnych oraz szkołach specjalnych rozpoczynający staż na każdy stopień  awansu zawodowego.

CEL: Celem szkolenia jest wyposażenie nauczycieli w wiedzę na temat planowania ścieżki awansu zawodowego oraz umiejętność konstruowania spersonalizowanego planu rozwoju zawodowego.

ZAGADNIENIA:

1. Akty prawne regulujące awans zawodowy nauczyciela.
2. Podstawowe informacje i przepisy dotyczące awansu zawodowego nauczyciela.
3. Przykłady działań spełniających wymagania kwalifikacyjne.
4. Przykładowy plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty.

 

 

No comment yet! You will be the first to comment.

Add Comment:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.