Awans zawodowy nauczyciela mianowanego -konstruowanie planu rozwoju zawodowego i ścieżki awansu.

Awans zawodowy nauczyciela mianowanego -konstruowanie planu rozwoju zawodowego i ścieżki awansu.

plan rozwoju
03
sie, 2020

ADRESACI: Zainteresowani nauczyciele pedagodzy, dyrektorzy,wychowawcy  pracujący w przedszkolach, poradniach,  szkołach ogólnodostępnych oraz szkołach specjalnych rozpoczynający staż na każdy stopień  awansu zawodowego.

CEL: Celem szkolenia jest wyposażenie nauczycieli w wiedzę na temat planowania ścieżki awansu zawodowego oraz umiejętność konstruowania spersonalizowanego planu rozwoju zawodowego.

ZAGADNIENIA:

1. Akty prawne regulujące awans zawodowy nauczyciela.
2. Podstawowe informacje i przepisy dotyczące awansu zawodowego nauczyciela.
3. Przykłady działań spełniających wymagania kwalifikacyjne.
4. Przykładowy plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty.

 

 

Course Content

Total learning: 2 lessons Time: 180 days