Awans zawodowy od 1.09.2022 r.

Awans zawodowy od 1.09.2022 r.

123_awqans
10
sie, 2022

ADRESACI: Zainteresowani nauczyciele pedagodzy, dyrektorzy, wychowawcy  pracujący w przedszkolach, poradniach,  szkołach ogólnodostępnych oraz szkołach specjalnych będący na ścieżce awansu zawodowego.

CEL: Celem szkolenia jest wyposażenie nauczycieli  w wiedzę na temat zmian w awansie zawodowym, które wejdą w

ZAGADNIENIA:

1. Rozpoczęcie okresu przygotowania do zawodu i uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego.
2. Rola i zadania mentora.
3. Uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego.
4. Przepisy przejściowe.

 

 

 

Course Content

Total learning: 2 lessons Time: 180 days
  • MATERIAŁY