Dokumentacja w pracy nauczyciela

Dokumentacja w pracy nauczyciela

dokumentacja
02
sie, 2021

ADRESACI: Zainteresowani nauczyciele przedszkoli, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych i nauczyciele  pracujący w szkołach ogólnodostępnych.

CEL: Celem szkolenia jest wyposażenie nauczycieli w wiedzę na temat podstawowej dokumentacji, którą należy przygotować, rozpoczynając pracę w szkole oraz aktów prawnych regulujących te kwestie..

ZAGADNIENIA:

1. Podstawa programowa.
2. Programy nauczania.
3. Rozkłady materiału i plany wynikowe.
4. Scenariusze i konspekty zajęć.
4. Wewnątrzszkolne i przedmiotowy zasady oceniania.
5. Dzienniki zajęć.
6. Arkusze ocen.
7. Program profilaktyczno-wychowawczy.

Course Content

Total learning: 1 lesson Time: 180 days
  • MATERIAŁY