Ewaluacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Ewaluacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej

180 dni
Wszystkie poziomy
0 testów
100 kursantów

ADRESACI: Zainteresowani nauczyciele pedagodzy, dyrektorzy,wychowawcy  pracujący w szkołach ogólnodostępnych oraz szkołach specjalnych.

CEL: Celem szkolenia jest wyposażenie nauczycieli w umiejętność ewaluacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz prowadzenia jej dokumentacji.

ZAGADNIENIA:

1. Przepisy prawa oświatowego.

2. Ewaluacja pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

3. Przykładowy arkusz analizy- jak go skonstruować?

4. Analiza efektywności podejmowanych działań w zakresie IPET i WOPFU oraz ewaluacja zakresu i sposobu dostosowań.

.

No comment yet! You will be the first to comment.

Add Comment:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.