Ewaluacja w pracy nauczyciela z wykorzystaniem narzędzi TIK

Ewaluacja w pracy nauczyciela z wykorzystaniem narzędzi TIK

ewaluacja
26
lip, 2020

ADRESACI: Zainteresowani nauczyciele  pracujący w szkołach i przedszkolach ogólnodostępnych oraz szkołach specjalnych.

CEL: Celem szkolenia jest wyposażenie nauczycieli w umiejętność wykorzystywania nowoczesnych technologii do ewaluacji własnej pracy.

ZAGADNIENIA:
1. Aplikacje webowe do tworzenia ankiet.
2. Programy do generowania szybkiej informacji zwrotnej.
3. Aplikacje do zbierania opinii uczniów i współpracowników.

Course Content

Total learning: 1 lesson Time: 180 days
  • MATERIAŁY