Ewaluacja w pracy nauczyciela z wykorzystaniem narzędzi TIK

Ewaluacja w pracy nauczyciela z wykorzystaniem narzędzi TIK

180 dni
Wszystkie poziomy
1 lekcja
0 testów
21 kursantów

ADRESACI: Zainteresowani nauczyciele  pracujący w szkołach i przedszkolach ogólnodostępnych oraz szkołach specjalnych.

CEL: Celem szkolenia jest wyposażenie nauczycieli w umiejętność wykorzystywania nowoczesnych technologii do ewaluacji własnej pracy.

ZAGADNIENIA:
1. Aplikacje webowe do tworzenia ankiet.
2. Programy do generowania szybkiej informacji zwrotnej.
3. Aplikacje do zbierania opinii uczniów i współpracowników.

No comment yet! You will be the first to comment.

Add Comment:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.