Indywidualizacja pracy z wykorzystaniem TIK

Indywidualizacja pracy z wykorzystaniem TIK

180 dni
Wszystkie poziomy
1 lekcja
0 testów
17 kursantów

ADRESACI: Zainteresowani nauczyciele przedszkoli, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych,dyrektorzy, wychowawcy i nauczyciele  pracujący w szkołach ogólnodostępnych oraz szkół specjalnych.

CEL: Celem szkolenia jest wyposażenie nauczycieli w umiejętność wykorzystywania nowoczesnych technologii na zajęciach edukacyjnych, zajęciach rewalidacyjnych, zajęciach rozwijających uzdolnienia ucznia. Ponadto uczestnicy  zdobędą informację na temat  wykorzystywania darmowych zasobów internetowych na lekcjach oraz tworzenie zindywidualizowanych materiałów dydaktycznych.

ZAGADNIENIA:

1. Czym jest indywidualizacja?
2. Przykłady indywidualizowania pracy z uczniem.
3. Aplikacje i platformy webowe do tworzenia zindywidualizowanych, interaktywnych materiałów dydaktycznych.
4. Generatory, do konstruowania zindywidualizowanych kart pracy i materiałów edukacyjnych.

No comment yet! You will be the first to comment.

Add Comment:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.