Indywidualizacja pracy z wykorzystaniem TIK

Indywidualizacja pracy z wykorzystaniem TIK

18_indywidualizacja_TIK
28
maj, 2020

ADRESACI: Zainteresowani nauczyciele przedszkoli, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych,dyrektorzy, wychowawcy i nauczyciele  pracujący w szkołach ogólnodostępnych oraz szkół specjalnych.

CEL: Celem szkolenia jest wyposażenie nauczycieli w umiejętność wykorzystywania nowoczesnych technologii na zajęciach edukacyjnych, zajęciach rewalidacyjnych, zajęciach rozwijających uzdolnienia ucznia. Ponadto uczestnicy  zdobędą informację na temat  wykorzystywania darmowych zasobów internetowych na lekcjach oraz tworzenie zindywidualizowanych materiałów dydaktycznych.

ZAGADNIENIA:

1. Czym jest indywidualizacja?
2. Przykłady indywidualizowania pracy z uczniem.
3. Aplikacje i platformy webowe do tworzenia zindywidualizowanych, interaktywnych materiałów dydaktycznych.
4. Generatory, do konstruowania zindywidualizowanych kart pracy i materiałów edukacyjnych.

Course Content

Total learning: 1 lesson Time: 180 days
  • MATERIAŁY