Innowacja pedagogiczna

Innowacja pedagogiczna

180 dni
Wszystkie poziomy
0 testów
20 kursantów

ADRESACI: Zainteresowani nauczyciele pedagodzy specjalni, dyrektorzy, wychowawcy  pracujący w przedszkolach, poradniach,  szkołach ogólnodostępnych.

CEL: Celem szkolenia jest wyposażenie uczestnika w wiedzę dotyczącą innowacji pedagogicznej.

ZAGADNIENIA

  1. Czym są działania innowacyjne?
  2. Cech dobrej innowacji.
  3. Planowanie nowatorskich działań.
  4. Realizacja innowacji.
  5. Dobre praktyki.

MATERIAŁY:

  1. Kartę innowacji
  2. Przykładowe  wypełnione karty innowacji.
  3. Przykładowe sprawozdania.
  4. Prezentację.
  5. Certyfikat

 

 

No comment yet! You will be the first to comment.

Add Comment:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.