Mam dziecko z ZA lub z autyzmem w szkole ogólnodostępnej i co dalej?

Mam dziecko z ZA lub z autyzmem w szkole ogólnodostępnej i co dalej?

180 dni
Wszystkie poziomy
1 lekcja
0 testów
11 kursantów

ADRESACI: Zainteresowani nauczyciele przedszkoli, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych,dyrektorzy, wychowawcy i nauczyciele  pracujący w szkołach ogólnodostępnych.

CEL: Celem szkolenia jest wyposażenie nauczycieli w wiedzę na temat specyfiki funkcjonowania uczniów ze spektrum autyzmu, udzielenie wskazówek do pracy z takimi uczniami.

ZAGADNIENIA:

1. Specyfika funkcjonowania ucznia ze spektrum autyzmu.
2. Mam dziecko z autyzmem w klasie i co dalej? Dokumentacja i organizacja nauczania.
3. Motywacja, integracja – jak pracować z uczniami w zespole klasowym. Przykłady dobrych praktyk.
4. Nowe technologie w pracy z uczniem z autyzmem. Przykłady narzędzi, aplikacji i programów, które nauczyciel z powodzeniem wykorzystać w pracy z uczniami ze spektrum autyzmu.

No comment yet! You will be the first to comment.

Add Comment:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.