Metody aktywizujące w pracy nauczyciela i terapeuty

Metody aktywizujące w pracy nauczyciela i terapeuty

5_ma
21
wrz, 2021

ADRESACI: Zainteresowani nauczyciele przedszkoli, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych,dyrektorzy, wychowawcy i nauczyciele  pracujący w szkołach ogólnodostępnych.

CEL: Celem szkolenia jest wyposażenie nauczycieli w wiedzę na temat aktywnych metod pracy.

ZAGADNIENIA:

1. Charakterystyka metod aktywizujących.
2. Omówienie metod wraz z praktycznymi wskazówkami.
3. Karty pracy i aplikacje do wykorzystania w poszczególnych rozwiązaniach.
4. Przykłady dobrych praktyk.

Course Content

Total learning: 2 lessons Time: 180 days
  • MATERIAŁY