Metody aktywizujące w pracy nauczyciela i terapeuty

Metody aktywizujące w pracy nauczyciela i terapeuty

180 dni
Wszystkie poziomy
0 testów
92 kursantów

ADRESACI: Zainteresowani nauczyciele przedszkoli, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych,dyrektorzy, wychowawcy i nauczyciele  pracujący w szkołach ogólnodostępnych.

CEL: Celem szkolenia jest wyposażenie nauczycieli w wiedzę na temat aktywnych metod pracy.

ZAGADNIENIA:

1. Charakterystyka metod aktywizujących.
2. Omówienie metod wraz z praktycznymi wskazówkami.
3. Karty pracy i aplikacje do wykorzystania w poszczególnych rozwiązaniach.
4. Przykłady dobrych praktyk.

No comment yet! You will be the first to comment.

Add Comment:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.