My House

My House

180 tygodni
Wszystkie poziomy
1 lekcja
0 testów
26 kursantów

My-House to aplikacja, która pozwala dziecku zaprojektować swój dom, pomaga także rozwijać wyobraźnię, percepcję wzrokową i koordynację wzrokowo-ruchową. Gra składa się z plansz, które przedstawiają pomieszczenia znajdujące się w domu oraz sprzętów będących ich wyposażeniem.

No comment yet! You will be the first to comment.

Add Comment:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.