Narzędzia/generatory do tworzenia materiałów edukacyjnych i kart pracy.

Narzędzia/generatory do tworzenia materiałów edukacyjnych i kart pracy.

180 dni
Wszystkie poziomy
1 lekcja
0 testów
9 kursantów

https://vimeo.com/426292997ADRESACI: Zainteresowani nauczyciele przedmiotów humanistycznych i ścisłych, wychowawcy i nauczyciele wczesnoszkolni  pracujący w szkołach ogólnodostępnych oraz szkołach specjalnych.

CEL: Celem szkolenia jest wyposażenie nauczycieli w umiejętność wykorzystywania nowoczesnych technologii do przygotowywania kart pracy, gier planszowych i materiałów edukacyjnych.

ZAGADNIENIA:

1. Otwarte Zasoby Edukacyjne.
2. Przykłady bezpłatnych narzędzi do tworzenia gier edukacyjnych.
3. Generatory do konstruowania kart pracy.

No comment yet! You will be the first to comment.

Add Comment:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.