Narzędzia TIK w pracy z uczniem ze SPE

Narzędzia TIK w pracy z uczniem ze SPE

180 dni
Wszystkie poziomy
1 lekcja
0 testów
26 kursantów

ADRESACI: Zainteresowani nauczyciele pedagodzy, dyrektorzy,wychowawcy  pracujący w szkołach ogólnodostępnych oraz szkołach specjalnych.

CEL: Celem szkolenia jest wyposażenie nauczycieli w umiejętność wykorzystywania nowoczesnych technologii w pracy z uczniem ze SPE podczas zajęć edukacyjnych do tworzenia interaktywnych ćwiczeń, kart pracy, gier planszowych i materiałów edukacyjnych.

ZAGADNIENIA:

1. Otwarte Zasoby Edukacyjne.
2. Przykłady bezpłatnych narzędzi do tworzenia interaktywnych ćwiczeń.
3. Konstruowanie kreatywnych zadań za pomocą programów i aplikacji.
4. Generatory do konstruowania kart pracy.

No comment yet! You will be the first to comment.

Add Comment:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.