Organizacja i dokumentacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Organizacja i dokumentacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej

180 dni
Wszystkie poziomy
0 testów
81 kursantów

ADRESACI: Zainteresowani nauczyciele pedagodzy, dyrektorzy,wychowawcy  pracujący w szkołach ogólnodostępnych oraz szkołach specjalnych.

CEL: Celem szkolenia jest wyposażenie nauczycieli w umiejętność organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz prowadzenia jej dokumentacji.

ZAGADNIENIA:

1. Formy organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
2. Dokumentacja zajęć z ppp.
3. Konstruowanie IPET oraz WOPFU- przykładowe materiały.
4. Ewaluacja i analiza zakresu i sposobów dostosowań- dokumentacja.

No comment yet! You will be the first to comment.

Add Comment:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.