Organizacja zajęć rewalidacyjnych – bezpłatny webinar

Organizacja zajęć rewalidacyjnych – bezpłatny webinar

5_generatory
15
lis, 2022

ADRESACI: Zainteresowani nauczyciele przedszkoli, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, dyrektorzy, wychowawcy i nauczyciele  pracujący w szkołach ogólnodostępnych i szkołach specjalnych.

CEL: Celem szkolenia jest wyposażenie nauczycieli w wiedzę na temat organizacji zajęć rewalidacyjnych i narzędzi TIK, które warto wykorzystać przy organizacji tych zajęć.

ZAGADNIENIA:

1. Zasady organizacji zajęć rewalidacyjnych.
2. Planowanie pracy z uczniem na zajęciach rewalidacyjnych.
3. Przykłady dobrych praktyk.
4. Sposoby dokumentowania pracy rewalidatora, w tym programy zajęć rewalidacyjnych.

 

 

Course Content

Total learning: 2 lessons