Organizacja zajęć rewalidacyjnych z wykorzystaniem TIK część II

Organizacja zajęć rewalidacyjnych z wykorzystaniem TIK część II

6_rew_TIK
04
maj, 2021

ADRESACI: Zainteresowani nauczyciele przedszkoli, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, dyrektorzy, wychowawcy i nauczyciele  pracujący w szkołach ogólnodostępnych i szkołach specjalnych.

CEL: Celem szkolenia jest wyposażenie nauczycieli w wiedzę na temat organizacji zajęć rewalidacyjnych i narzędzi TIK, które warto wykorzystać przy organizacji tych zajęć.

ZAGADNIENIA:

1. Zasady organizacji zajęć rewalidacyjnych.
2. Planowanie pracy z uczniem na zajęciach rewalidacyjnych.
3. Narzędzia TIK do przygotowania ćwiczeń i materiałów edukacyjnych.
4. Sposoby dokumentowania pracy rewalidatora.

Course Content

Total learning: 1 lesson / 1 quiz Time: 180 days