Organizacja zajęć rewalidacyjnych z wykorzystaniem TIK

Organizacja zajęć rewalidacyjnych z wykorzystaniem TIK

180 dni
Wszystkie poziomy
0 testów
89 kursantów

ADRESACI: Zainteresowani nauczyciele przedszkoli, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, dyrektorzy, wychowawcy i nauczyciele  pracujący w szkołach ogólnodostępnych i szkołach specjalnych.

CEL: Celem szkolenia jest wyposażenie nauczycieli w wiedzę na temat organizacji zajęć rewalidacyjnych i narzędzi TIK, które warto wykorzystać przy organizacji tych zajęć.

ZAGADNIENIA:

1. Zasady organizacji zajęć rewalidacyjnych.
2. Planowanie pracy z uczniem na zajęciach rewalidacyjnych.
3. Narzędzia TIK do przygotowania ćwiczeń i materiałów edukacyjnych.
4. Sposoby dokumentowania pracy rewalidatora.

No comment yet! You will be the first to comment.

Add Comment:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.