Orientacja przestrzenna – tworzenie kart pracy

Orientacja przestrzenna – tworzenie kart pracy

180 dni
Wszystkie poziomy
1 lekcja
1 test
3 kursantów

ADRESACI: Zainteresowani nauczyciele przedszkoli, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, dyrektorzy, wychowawcy i nauczyciele  pracujący w szkołach ogólnodostępnych i szkołach specjalnych.

CEL: Celem szkolenia jest wyposażenie nauczycieli w wiedzę dotyczącą prowadzenia zajęć doskonalących orientację przestrzenną oraz tworzenia materiałów dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi TIK. 

ZAGADNIENIA:

1. Zasady prowadzenia zajęć rozwijających orientację przestrzenną.
2. Rodzaje ćwiczeń doskonalących orientację przestrzenną.
3. Narzędzia TIK do przygotowania ćwiczeń i materiałów edukacyjnych.
4. Zestaw gotowych kart pracy.

No comment yet! You will be the first to comment.

Add Comment:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.