Orientacja przestrzenna – tworzenie kart pracy

Orientacja przestrzenna – tworzenie kart pracy

6_orientacjaprzestrzenna_TIK
21
lut, 2021

ADRESACI: Zainteresowani nauczyciele przedszkoli, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, dyrektorzy, wychowawcy i nauczyciele  pracujący w szkołach ogólnodostępnych i szkołach specjalnych.

CEL: Celem szkolenia jest wyposażenie nauczycieli w wiedzę dotyczącą prowadzenia zajęć doskonalących orientację przestrzenną oraz tworzenia materiałów dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi TIK. 

ZAGADNIENIA:

1. Zasady prowadzenia zajęć rozwijających orientację przestrzenną.
2. Rodzaje ćwiczeń doskonalących orientację przestrzenną.
3. Narzędzia TIK do przygotowania ćwiczeń i materiałów edukacyjnych.
4. Zestaw gotowych kart pracy.

Course Content

Total learning: 1 lesson / 1 quiz Time: 180 days