Pedagog specjalny

Pedagog specjalny

180 dni
Wszystkie poziomy
1 lekcja
1 test
729 kursantów

ADRESACI:

ADRESACI: Zainteresowani nauczyciele pedagodzy specjalni, dyrektorzy, wychowawcy  pracujący w przedszkolach, poradniach,  szkołach ogólnodostępnych.

CEL: Celem szkolenia jest wyposażenie nauczycieli  w wiedzę na temat nowego stanowiska pracy – pedagoga specjalnego.

ZAGADNIENIA:

1. Obowiązki pedagoga specjalnego.
2. Liczba specjalistów
3. Obliczanie liczby etatów specjalistów..
4. Kwalifikacje pedagoga specjalnego.

Materiały do szkolenia znajdziesz TUTAJ

Teczkę pracy pedagoga specjalnego kupisz TUTAJ

 

 

No comment yet! You will be the first to comment.

Add Comment:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.