Podsumowanie awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego- sprawozdanie i prezentacja wymagań egzaminacyjnych.

Podsumowanie awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego- sprawozdanie i prezentacja wymagań egzaminacyjnych.

180 dni
Wszystkie poziomy
0 testów
91 kursantów

ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele pedagodzy, dyrektorzy,wychowawcy  pracujący w przedszkolach, poradniach,  szkołach ogólnodostępnych oraz szkołach specjalnych realizujący staż na stopień nauczyciela mianowanego.

CEL: Celem szkolenia jest wyposażenie nauczycieli w wiedzę na temat realizacji i spełnienia wymagań egzaminacyjnych w sprawozdaniu. Ponadto kursanci dowiedzą się w jaki sposób przygotować prezentację wymagań  i jak przygotować się do egzaminu.

ZAGADNIENIA:

1. Informacje dotyczące zakończenia stażu.
2. Dokumentacja stażu.
3. Przykładowe sprawozdanie z realizacji stażu.
4. Organizacja egzaminu i przygotowanie prezentacji spełnienia wymagań.

No comment yet! You will be the first to comment.

Add Comment:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.