Podsumowanie awansu zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego – sprawozdanie i prezentacja wymagań kwalifikacyjnych.

Podsumowanie awansu zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego – sprawozdanie i prezentacja wymagań kwalifikacyjnych.

180 dni
Wszystkie poziomy
0 testów
49 kursantów

ADRESACI: Zainteresowani nauczyciele pedagodzy, dyrektorzy,wychowawcy  pracujący w przedszkolach, poradniach,  szkołach ogólnodostępnych oraz szkołach specjalnych realizujący staż na stopień nauczyciela dyplomowanego.

CEL: Celem szkolenia jest wyposażenie nauczycieli w wiedzę na temat realizacji i spełnienia wymagań kwalifikacyjnych w sprawozdaniu. Ponadto kursanci dowiedzą się w jaki sposób przygotować  opis i analizę wybranych wymagań  i jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej.

ZAGADNIENIA:

1. Informacje dotyczące zakończenia stażu.

2. Dokumentacja stażu.

3. Przykładowe sprawozdanie z realizacji stażu.

4. Przykładowy opis i analiza wymagań kwalifikacyjnych.

No comment yet! You will be the first to comment.

Add Comment:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.