Podsumowanie awansu zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego – sprawozdanie i prezentacja wymagań kwalifikacyjnych.

Podsumowanie awansu zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego – sprawozdanie i prezentacja wymagań kwalifikacyjnych.

180 dni
Wszystkie poziomy
0 testów
20 kursantów

Pobierz “stażysta_link.pdf” stażysta_link.pdf – Pobrano 338 razy – 8 KB

ADRESACI: Zainteresowani nauczyciele pedagodzy, dyrektorzy,wychowawcy  pracujący w przedszkolach, poradniach,  szkołach ogólnodostępnych oraz szkołach specjalnych realizujący staż na stopień nauczyciela kontraktowego.

CEL: Celem szkolenia jest wyposażenie nauczycieli w wiedzę na temat realizacji i spełnienia wymagań kwalifikacyjnych w sprawozdaniu. Ponadto kursanci dowiedzą się w jaki sposób przygotować prezentację wymagań  i jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej.

ZAGADNIENIA:

1. Informacje dotyczące zakończenia stażu.
2. Dokumentacja stażu.
3. Przykładowe sprawozdanie z realizacji stażu.
4. Organizacja rozmowy kwalifikacyjnej i przygotowanie prezentacji spełnienia wymagań.

No comment yet! You will be the first to comment.

Add Comment:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.