Pomoc psychologiczno-pedagogiczna z wykorzystaniem narzędzi TIK

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna z wykorzystaniem narzędzi TIK

180 dni
Wszystkie poziomy
1 lekcja
0 testów
18 kursantów

ADRESACI: Zainteresowani nauczyciele pedagodzy, dyrektorzy,wychowawcy  pracujący w szkołach ogólnodostępnych oraz szkołach specjalnych.

CEL: Celem szkolenia jest wyposażenie nauczycieli w umiejętność wykorzystywania nowoczesnych technologii w pracy z uczniem z SPE podczas zajęć w  ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

ZAGADNIENIA:

1. Otwarte Zasoby Edukacyjne.
2. Przykłady bezpłatnych narzędzi do tworzenia interaktywnych ćwiczeń.
3. Konstruowanie kreatywnych zadań za pomocą programów i aplikacji.
4. Generatory do konstruowania kart pracy.

No comment yet! You will be the first to comment.

Add Comment:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.