Pomoc psychologiczno-pedagogiczna z wykorzystaniem narzędzi TIK

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna z wykorzystaniem narzędzi TIK

8_PPP_TIK
28
maj, 2020

ADRESACI: Zainteresowani nauczyciele pedagodzy, dyrektorzy,wychowawcy  pracujący w szkołach ogólnodostępnych oraz szkołach specjalnych.

CEL: Celem szkolenia jest wyposażenie nauczycieli w umiejętność wykorzystywania nowoczesnych technologii w pracy z uczniem z SPE podczas zajęć w  ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

ZAGADNIENIA:

1. Otwarte Zasoby Edukacyjne.
2. Przykłady bezpłatnych narzędzi do tworzenia interaktywnych ćwiczeń.
3. Konstruowanie kreatywnych zadań za pomocą programów i aplikacji.
4. Generatory do konstruowania kart pracy.

Course Content

Total learning: 1 lesson Time: 180 days
  • MATERIAŁY