Praca z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim

Praca z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim

niepełnosprawnośc głeboka
19
sty, 2021

ADRESACI: Zainteresowani nauczyciele przedszkoli, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, dyrektorzy, wychowawcy i nauczyciele  pracujący w szkołach ogólnodostępnych i szkołach specjalnych.

CEL: Celem szkolenia jest wyposażenie nauczycieli w wiedzę na temat organizacji zajęć rewalidacyjno-wychowawczych i metod pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.

ZAGADNIENIA:

1. Zasady organizacji zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
2. Dokumentacja zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. .
3. Metody pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.
4. Narzędzia TIK w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością głęboką.

Course Content

Total learning: 1 lesson Time: 180 days
  • MATERIAŁY