Praca z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim

Praca z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim

180 dni
Wszystkie poziomy
1 lekcja
0 testów
34 kursantów

ADRESACI: Zainteresowani nauczyciele przedszkoli, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, dyrektorzy, wychowawcy i nauczyciele  pracujący w szkołach ogólnodostępnych i szkołach specjalnych.

CEL: Celem szkolenia jest wyposażenie nauczycieli w wiedzę na temat organizacji zajęć rewalidacyjno-wychowawczych i metod pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.

ZAGADNIENIA:

1. Zasady organizacji zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
2. Dokumentacja zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. .
3. Metody pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.
4. Narzędzia TIK w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością głęboką.

No comment yet! You will be the first to comment.

Add Comment:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.