Praca z uczniem w zróżnicowanej klasie

Praca z uczniem w zróżnicowanej klasie

180 dni
Wszystkie poziomy
1 lekcja
0 testów
62 kursantów

ADRESACI: Zainteresowani nauczyciele przedszkoli, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, dyrektorzy, wychowawcy i nauczyciele  pracujący w szkołach ogólnodostępnych i szkołach specjalnych.

CEL: Celem szkolenia jest wyposażenie nauczycieli w wiedzę na temat pracy w zróżnicowanej klasie oraz zaprezentowanie narzędzi do tworzenia zindywidualizowanych materiałów dydaktycznych.

ZAGADNIENIA:

1. Indywidualizacja pracy z uczniem.
2. Uczeń ze spektrum autyzmu w tym z zespołem Aspergera w zespole klasowym.
3. Praca z uczniem zdolnym.
4. Nauczyciel współorganizujący kształcenie uczniów z orzeczeniem.
5. Tworzenie materiałów dydaktycznych dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów.

No comment yet! You will be the first to comment.

Add Comment:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.