Praca z uczniem z zespołem Aspergera

Praca z uczniem z zespołem Aspergera

ZA
24
lip, 2020

ADRESACI: Zainteresowani nauczyciele przedszkoli, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych,dyrektorzy, wychowawcy i nauczyciele  pracujący w szkołach ogólnodostępnych.

CEL: Celem szkolenia jest wyposażenie nauczycieli w wiedzę na temat specyfiki funkcjonowania uczniów z zespołem Aspergera, udzielenie wskazówek do pracy z takimi uczniami.

ZAGADNIENIA:

1. Specyfika funkcjonowania ucznia z ZA..
2. Dokumentacja i organizacja nauczania.
3. Motywacja, integracja – jak pracować z uczniami w zespole klasowym. Przykłady dobrych praktyk.
4. Nowe technologie w pracy z uczniem z ZA. Przykłady narzędzi, aplikacji i programów, które nauczyciel wykorzysta w pracy z uczniam.

Course Content

Total learning: 1 lesson Time: 180 days
  • MATERIAŁY