Praca z uczniem ze SPE

Praca z uczniem ze SPE

6_uczeń_SPE_TIK
04
maj, 2021

ADRESACI: Zainteresowani nauczyciele przedszkoli, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych,dyrektorzy, wychowawcy i nauczyciele  pracujący w szkołach ogólnodostępnych.

CEL: Celem szkolenia jest wyposażenie nauczycieli w wiedzę na temat specyfiki funkcjonowania uczniów z zespołem Aspergera, udzielenie wskazówek do pracy z takimi uczniami.

ZAGADNIENIA:

1. Specyfika funkcjonowania uczniów ze SPE.
2. Dokumentacja i organizacja nauczania.
3. Motywacja, integracja – jak pracować z uczniami w zespole klasowym. Przykłady dobrych praktyk.
4. Nowe technologie w pracy z uczniem ze SPE. Przykłady narzędzi i aplikacji, które nauczyciel wykorzysta w pracy z uczniem.

Course Content

Total learning: 1 lesson Time: 180 days
  • MATERIAŁY