Praca z uczniem ze SPE

Praca z uczniem ze SPE

180 dni
Wszystkie poziomy
1 lekcja
0 testów
40 kursantów

ADRESACI: Zainteresowani nauczyciele przedszkoli, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych,dyrektorzy, wychowawcy i nauczyciele  pracujący w szkołach ogólnodostępnych.

CEL: Celem szkolenia jest wyposażenie nauczycieli w wiedzę na temat specyfiki funkcjonowania uczniów z zespołem Aspergera, udzielenie wskazówek do pracy z takimi uczniami.

ZAGADNIENIA:

1. Specyfika funkcjonowania uczniów ze SPE.
2. Dokumentacja i organizacja nauczania.
3. Motywacja, integracja – jak pracować z uczniami w zespole klasowym. Przykłady dobrych praktyk.
4. Nowe technologie w pracy z uczniem ze SPE. Przykłady narzędzi i aplikacji, które nauczyciel wykorzysta w pracy z uczniem.

No comment yet! You will be the first to comment.

Add Comment:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.