Sprawozdanie pedagoga specjalnego. Ocena efektywności zajęć

Sprawozdanie pedagoga specjalnego. Ocena efektywności zajęć

180 dni
Wszystkie poziomy
1 lekcja
0 testów
198 kursantów

ADRESACI: Zainteresowani pedagodzy specjalni,  nauczyciele przedszkoli, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, wychowawcy i nauczyciele.

CEL: Celem szkolenia jest wyposażenie nauczycieli w wiedzę na temat aplikacji i programów, pozwalających na realizację tematyki związanej z Polską, również w edukacji zdalnej. 

PLAN SZKOLENIE:

  • Sprawozdanie pedagoga specjalnego
  • WOPFU
  • Ocena efektywności IPET i WOPFU
  • Ocena efektywności zajęć z PPP
  • Ocena efektywności zajęć rewalidacyjnych
  • Ewaluacja
  • Prezentacja teczki cz. IV
No comment yet! You will be the first to comment.

Add Comment:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.